Styrelsen för Brf Näringsministern

Styrelsen för Brf Näringsministern

Patrik Krumlinde – Ordförande (Omval, ny ordförande, port 609)
Pirjo Wargdalen – Ledamot (Omval, port 607)
Tit Karlstrand – Ledamot (Omval, port 609)
Alexander Kalinic – Ledamot (Nyval, port 609)
Marta Makulec – Ledamot (Nyval, port 607)

Arbetsgrupper och ansvarsområden se under fliken Arbetsgrupper och ansvarsområden.

Valberedning
Jeanette Roos (port 609), anmäl gärna intresse då det behövs fler till valberedningen!

Kontakt Brf Näringsministern

E-post brfnaringsministern@gmail.com