Styrelsen för Brf Näringsministern

Styrelsen för Brf Näringsministern

Caroline Hammar – Ordförande (Omval, port 609)
Pirjo Wargdalen – Vice ordförande (Omval, port 607)
Patrik Krumlinde – Kassör (Omval, port 609)
Tit Karlstrand – Sekreterare (Omval, port 609)
Linnea Söderstedt – Ledamot (Nyval, port 601)

Arbetsgrupper och ansvarsområden se under fliken Arbetsgrupper och ansvarsområden.

Valberedning
Saknas, anmäl gärna intresse via adressen nedan!

Kontakt Brf Näringsministern

E-post brfnaringsministern@gmail.com