Parkeringskarta (parkeringsplatser)

Vi har 2 carports med 10 respektiva 9 platser. Samt 20 parkeringsplatser på gatan. Samtliga är numrerade (några enstaka skyltar har gått sönder på gatan men det går att räkna ut nummer då dem är i en serie)