Plogningsområden och vinterunderhåll 2023

Röda markeringar visar plogningsområden: väg, trottoar/cykelväg som sträcker sig längs våra hus och asfalt i carport.

Skottning: Framför portarna från vägen in till bostadshusen + de portar vid 601-603 + 611-613 som har marksten utanför.

Sandning vid behov på plogningsområde + vid portarna nämnda ovan.