Fönster och balkongdörrar

Medlemmarna ansvarar för glas och kasetter. Om olyckan är framme kontakta ditt försäkringsbolag.

Behöver man åtgärda fönsterkarmen eller balkongkasetten så är det bra att känna till att tillverkaren på dessa är Kvillsfors.

Fönster är inåtgående och fönsterdörrarna är utåtgående.

Fönster och altandörrar 

Kvillsfors kopplat

Exempel på återförsäljare:

https://www.nordan.se/produkter/kvillsfors/kopplat