Balkonginglasning

Stämmobeslut

På årsstämman i december 2021, beslutades det att de medlemmar och hyresgäster som önskar glasa in sina balkonger, har tillåtelse till detta. 2023 röstades nya stadgar igenom.

Nästa steg

Det är nu fritt fram att glasa in sin balkong. Leverantören som valdes är Balkongrutan, https://balkongrutan.se. Kontakta Balkongrutan vid intresse.

Det har förhandlats ett förmånligt pris och Balkongrutan hjälper även till med bygglov.

Alla ska också fått info i sin brevlåda.

Vi i styrelsen är självklart behjälpliga med vad ni kan tänkas behöva/stöta på, tveka inte att kontakta oss!

Varje hushåll bekostar sin egen inglasning, oavsett om man har bostadsrätt eller hyresrätt.

Styrelsen

Brf Näringsministern

2023-09-01