Balkonginglasning

Redan inglasade balkonger

De inglasningar som redan är på vissa av fastighetens balkonger gjordes under tiden fastigheten var i Svenska Bostäders regi. Dvs inom Svenska Bostäders regler och bygglov etc. som gällde då.

Nu när vi är egen bostadsrättsförening, som äger och förvaltar fastigheten, följer vi det lagar som gäller oss nu dvs alla medlemmar ska ta ett gemensamt beslut, huruvida vi tycker att de som vill glasa in sina balkonger får göra det, eller inte.

Stämmobeslut

På årsstämman i december 2021, beslutades det att de medlemmar och hyresgäster som önskar glasa in sina balkonger, har tillåtelse till detta.

Nästa steg

En arbetsgrupp har tagit in offerter och jämfört olika leverantören.

Innan vidare åtgärder kan göras (alltså inglasningar ske) behöver våra stadgar att ändras. Detta sker troligtvis i andra halvan av 2023.

Varje hushåll bekostar sin egen inglasning, oavsett om man har bostadsrätt eller hyresrätt.

Förhöjd årsavgift för de som redan har och för de tillkommande som glasar in sin balkong kommer tillkomma. Detta är för att balkongerna tillhör föreningen som ansvarar för yttre underhåll inklusive glasen.

Vi i styrelsen är självklart behjälpliga med vad ni kan tänkas behöva/stöta på etc. och tveka inte att kontakta oss!

Styrelsen

Brf Näringsministern

2022-08-23