Akuta fel

Med akuta fel menas risk för skada för folk eller egendom eller då sanitär olägenhet kan uppkomma och där felen inte kan vänta tills nästa dag.

Fastigheten – Fastighetsägarnas service

Vid akuta fel (under kontorstid): 08-617 76 00
Vid akuta fel, jour (utanför kontorstid, helger, kvällar): 08-657 64 50

Hiss – Amsler hiss

Akuta fel anmäls på tel: 08-746 80 25