Andrahandsuthyrning

Information om andrahandsuthyrning i Brf Näringsministern

Ansökan om andrahandsuthyrning under begränsad tid skall skriftligen lämnas till styrelsen, som skall godkänna ansökan innan du hyr ut. Ansökan skall innehålla skäl för uthyrning, uppgifter om andrahandshyresgäst samt uthyrningstid. Tillstånd om uthyrning kan ges för högst ett år. Blankett för andrahandsuthyrning hämtas längre ner på sidan.

Uthyrning utan styrelsens godkännande kan leda till att bostadsrätten förverkas, vilket innebär att den måste säljas.

Mer information kring regler för att hyra ut en bostadsrätt:

https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/bostadsratt/hyra-ut-bostadsratt-i-andra-hand/

Mer information kring regler för att hyra ut en hyresrätt:

https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/hyra-av-bostad-och-lokal/hyra-i-andra-hand/hyra-ut-bostad-i-andra-hand/

Blankett för bostadsrättsinnehavare

Blankett för hyresgäster