Andrahandsuthyrning

Information om andrahandsuthyrning i Brf Näringsministern

Ansökan om andrahandsuthyrning under begränsad tid skall skriftligen lämnas till styrelsen, som skall godkänna ansökan innan du hyr ut. Ansökan skall innehålla skäl för uthyrning, uppgifter om andrahandshyresgäst samt uthyrningstid. Tillstånd om uthyrning kan ges för högst ett år. Blankett för andrahandsuthyrning hämtas längre ner på sidan.
Uthyrning utan styrelsens godkännande kan leda till att bostadsrätten förverkas, vilket innebär att den måste säljas.

Enligt våra stadgar (§ 9 Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse) tas en avgift ut med 10% av ett prisbasbelopp (ca 5250 kr 2023, ca 5730 kr 2024) per år för att täcka administrativa kostnader.

Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Mer information kring regler för att hyra ut en bostadsrätt:

https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/bostadsratt/hyra-ut-bostadsratt-i-andra-hand/

Mer information kring regler för att hyra ut en hyresrätt:

https://www.domstol.se/amnen/hyra-bostadsratt-och-arrende/hyra-av-bostad-och-lokal/hyra-i-andra-hand/hyra-ut-bostad-i-andra-hand/

Blankett för bostadsrättsinnehavare

Blankett för hyresgäster