Kontakt och felanmälan

Fastigheten – ej akut

Felanmälan sker direkt till styrelsen via mejladressen brfnaringsministern@gmail.com.
Du kommer få svar om hur ditt ärende hanteras. Målet är att vi snabbt ska nå en effektiv åtgärd samtidigt som vi värnar om föreningens ekonomi. Bland föreningens medlemmar finns flera med expertkunskap inom olika frågor som exempelvis bygg, fastighetsskötsel och teknik som anmält intresse för att vara behjälpliga när det är möjligt. Våra externa leverantörer kommer kopplas in om ditt ärende kräver det.

Driftstörningsinfo el – www.ellevio.se

Driftstörningsinfo fjärrvärme – www.stockholmexergi.se

Driftstörningsinfo fiber (internet) – https://zmarket.se/privat/driftinformation

Ekonomi – avier, autogiro, ekonomi m.m.

Frubo AB är föreningens ekonomiska förvaltare, för frågor gällande ekonomi, avier etc, vänligen ta kontakt med dem.

Även pantsättningar, medlems- och lägenhetsregister finns hos dem.

Frubo AB                   013-37 40 80              info@frubo.se https://www.frubo.se

Nycklar – kopiering

Nya nycklar till låskolv beställs av Svenska Bostäder – förvaltare söderort Hanibal Asmar tel. 08-508 370 11 eller hanibal.asmar@svenskabostader.se 

Port-tagg (bricka): kontakta styrelsen brfnaringsministern@gmail.com

P-plats

Vid felparkering ring Stockholms stads parkerings AB på 08-772 96 00

För att hyra p-plats eller carport kontakta styrelsen på brfnaringsministern@gmail.com

Endast vid akuta fel

Med akuta fel menas risk för skada för folk eller egendom eller då sanitär olägenhet kan uppkomma och där felen inte kan vänta tills nästa dag.

Fastigheten – Fastighetsägarnas service

Vid akuta fel (under kontorstid): 08-617 76 00
Vid akuta fel, jour (utanför kontorstid, helger, kvällar): 08-657 64 50

Hiss – Amsler hiss

Akuta fel anmäls på tel: 08-746 80 25