Gemensam trädgårdsskötsel sommarhalvåret 2022

Glöm inte den gemensamma trädgårdsskötseln sommarhalvåret 2022!

Det är tre hushåll per vecka som tillsammans kommer överens om vem som gör vad och när under den tilldelade veckan.

Kan du inte den tilldelade veckan byter du med en granne.

Fler intruktioner och körschema finns under ”För boende -> Låsta sidor -> Trädgårdsskötsel Sommar 2022”.

Av: styrelsen, 2022-06-03
Tillbaka