Brf Näringsministern har nu tillträtt tomträtten.

Idag så tillträdde bostadsrättsföreningen tomträtten till fastigheten Stockholm Näringsministern 1. Vi vill passa på att gratulera alla nya bostadsrättshavare till sitt köp samt önska hyresgäster välkomna som hyresgäster hos Brf Näringsministern.

Idag går ett utskick iväg per post till samtliga med viktig information, ni finner utskicket under fliken ”Dokument”.

För information om förvaltare, kontaktuppgifter till såväl styrelse som ansvarig för avier, felanmälan etc under fliken ”Kontakt”.

Uppstartsperiod
Styrelsen kommer att ha fullt upp den första tiden med att sätta sig in i allt vad det innebär att äga fastigheten och de hoppas att alla har överseende med att de kan ha svårt att hinna med allt i början. Styrelsen kommer att göra vårt bästa för att besvara alla frågor.

Vill du köpa din lägenhet med bostadsrätt
Du som inte köpte din lägenhet när föreningen köpte fastigheten har möjlighet att köpa lägenheten upp till sex månader efter det att föreningen på förvärvsstämman 9:e december 2020 fattade beslut om att köpa fastigheten, dock tillkommer utöver insats enligt ekonomisk plan en avgift som motsvarar räntekostnaden för perioden (upplåtelseavgift).

Efterföljande sex månader har föreningen rätt att begära aktuellt marknadsvärde. Därefter har du inte längre rätt enligt lag att köpa din lägenhet.

Kontakta styrelsen eller Nina Almqvist Feodoroff på Restate om du är intresserad av att köpa din lägenhet med bostadsrätt (nina@restate.se, 08-402 10 23).

Den lagstadgade betänketiden började löpa fr.o.m. den 9:e december 2020 och de första sex månaderna löper ut den 9:e juni 2021. Villkoren för ditt köp finner du i den ekonomiska planen. Kontakta Nina Almqvist Feodoroff på Restate om du önskar ett exemplar av den ekonomiska planen.

Av: styrelsen, 2021-04-28
Tillbaka